Titel
forår 2016
Fangst  Kommentare 
Kollega rapport  Man, 2016-05-16

                      TORSDAG D. 19 MAJ. ER DER FLADFISKETUR PÅ ARRESØ KL.17-21.  DER ER STADIG LEDIG PLADS . RING FOR INFO.

              HORNFISKERIET, ER MED DEN NYE VINDRETNING, VEST-NORDVEST  NOK STILNET NOGET AF. DET HAR IKKE VÆRE NOGET AT PRALE AF, DA HORNFISKEN I ÅR HAR VÆRET SVÆRE AT FANGE FRA BÅDENE. NU KASTER VI OS OVER FLADFISKERIET, SOM I ØJEBLIKKET GIVER RIMELIGT GODT MED ISSINGER, SKRUBBER OG LIDT RØDSPÆTTER. HAVSTRYGEREN HAVDE ONSDAG I SIDSTE UGE, FLADFISKETUR, HVOR RESULTATET PÅ GODT 5 TIMER BLEV 300 BRUGBARE AF SLAGSEN. STØRSTE RØDSPÆTTE PÅ 800 GR. TIL 17 DELTAGERE.

           TORSKEFISKERIET ER LIDT PÅ DET JÆVNE, DE GODE DAGE MED 30-50 TORSK PR. TUR/BÅD. DER ER PLADS TIL FORBEDRING. I ØJEBLIKKET ER FLADFISKERIET KLART BEDST OG DET  FOREGÅR JO MED FLADFISKEFORFANG OG ORM/AGN. NÅR VI FISKER FLADFISK, BLIVER DER IKKE FANGET MANGE TORSK, SÅ PIRKEFISKERI VIRKER IKKE, PÅ FLADFISKETURE... 

                        RING TLF 20320724 OG HØR NÆRMERE...LEDIGE PLADSER ALLE DAGE..

                              KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET OG KASTESTANGEN.

 

hornsild

                Så skal vi fiske hornfisk. Den har været her et stykke tid. De første blev fanget midt i April. Arresø havde i søndags, et par træk ud for Kronborg, hvor det kun drejede sig om at fiske lidt hornfisk (20 stk. på en halv time). Kastefiskeri med små blink og ophænger er metoden. Hornfisken breder sig rundt i de danske vande og kan træffes overalt, i de øverste vandlag.

         Også fladfiskeriet er gået i gang. Det kræver jo at man fisker med fladfiskeforfang og orm/ sildestykker. o.a. En enkelt tur har givet et godt stykke over 200 flade, på nogle timer. Her skal vejret og ikke mindst strømmen være moderat. ring og hør nærmere om fladfisketure. 

        Torsk kan der jo altid fanges i Øresund, i større eller mindre grad. Søndag fik vi på Havstrygeren ca. 60 af slagsen, op til 4 kilo. En smule sild, sej, kuller, hvilling og lange findes der også i fiskevandet. Skulle der være nogen der efterlyser makrellen, er det en sensommer og efterårsfisk, der er til at fange, fra sidst i juli og hele efteråret.

                         KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET / KASTEGREJ + ORM OG SMÅ BLINK...

 
fine fangster

Kommentare 
Kollega rapport  Ons, 2016-04-20

           VI SKAL HAVE KASTESTÆNGERNE FREM FRA KOSTESKABET. DE SENESTE TURE HAR FOREGÅET INDE PÅ DET RIGTIGT LAVE VAND. MED LANGE KAST OG RIGTIGT SMÅ PIRKE /BLINK. DET ER HVAD VI KALDER FOR AKTIVT FISKERI. KASTE-SPINNEFISKERI MED BLINK/PIRKE I STØRRELSER FRA 30 75 GR. OG EN OPHÆNGER OP AF LINEN.

         DER SKAL FISKES LANGT VÆK FRA SKIBET, SÅ OMRÅDET VI LIGGER I, KAN BLIVE AFFISKET SÅ GODT SOM MULIGT. PIRKEFISKERI DUER IKKE.  DE SIDSTE FISKETURE PÅ DET LAVE VAND, HAR VIST SIG, AT KASTEFISKERNE FANGER 90% AF FISKENE.

        PÅ VANDDYBDER FRA 3-10 METER, HAR VI I DEN FORLØBNE OG FORGANGNE UGE, HAFT ET GODT FISKERI AF TORSK MELLEM 1 OG 4 KILO. 50-60 TORSK PÅ DE GODE DAGE. 

        DER ER FANGET HORNFISK, LANGS KYSTERNE, I DET SMÅ. MEN FORELØBIG HAR VI IKKE FANGET NOGEN PÅ BÅDENE. FLADFISKERI KAN SAGTENS LADE SIG GØRE, MEN SKRUBBER OG RØDSPÆTTER ER I ØJEBLIKKET IKKE SÅ TYKKE, SOM DE BLIVER SENERE PÅ SÆSØNEN. EN ENKELT MAND PRØVEDE I WEEKENDEN AT FISKE FLADFISK, OG SOM HAN SAGDE, DER VAR NOK AF DEM, MEN HAN TOG KUN DE 10 BEDSTE MED HJEM.

         SÅ IGEN, FREM MED KASTESTÆNGERNE, FÅ PUDSET FORMEN AF, SMÅ BLINK, OPHÆNGERE, MASSER AF LEDIGE PLADSER ALLE DAGE.

                         KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET - KASTEGREJ.........

        

 
Kollega rapport  Tor, 2016-04-14  

 

fiskekonkurrence med kontant mega præmie

 
Kollega rapport  Tor, 2016-04-14

 

forår 2016
Dato: 

 Tir, 2016-04-05

         Vinteren er forbi og foråret tager over. et tilbageblik på vinteren vil i gennemsnit, fiskemæssigt nok være en af de bedste  vintre længe. Vi har godt nok haft meget blæsevejr. og havde alt det regn været faldet som sne, havde vi nok været ved at drukne i snedriver. Nuvel, trods det blæsende og våde vejr, har fiskeriet været forbløffende godt. det er nok en af bedste vintre vi har haft længe, med hensyn til fangsterne. Mange dage med fyldte kurve, til de bedste, af gode torsk op til 7-8 kg. og en hel del fine sild, til dem, der ville fiske efter dem.

       Sejer,op til 3 kg. Langer op til 5 kg, enkelte ørreder på 2-4,5 kg og nogle fladfisk, har osse hørt til vinterens fiskesortiment.

      Sildene er ved at forlade Øresund for sommeren, og det er ved at være tid til at finde det lette grej frem til fladfisketurene, samt forårsfiskeriet efter Hornfisk og torsk på det lave vand. (kastefiskeri). Ring og hør nærmere om fladfisketure eller fisketure i foråret generelt.

      APRIL MÅNED : DER SKAL VI FISKE TORSK, HORNFISK , FLADFISK  OG DET DER ELLERS KOMMER FORBI AF SEJ, LANGE , ØRRED, HVILLING O.A.

                          KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET OG DET LETTE GREJ.....

 

 

PÅSKETILBUD
Fangst  Kommentare 
Kollega rapport  Tir, 2016-03-22

                                      GOD PÅSKE TIL ALLE...

    SÅ HAR VI PÅSKENS TILBUD: TORSDAG-FREDAG-LØRDAG-SØNDAG- MANDAG. HAR VI EN BÅD KLAR TIL SEJLADS FRA KL. 0900-1500. TIL SAMME BILLIGE PRIS 280 KR. FOR VOKSNE OG 200 KR. FOR BØRN. + EN LILLE OVERRASKELSE...

     FISKERIET HAR DEN SIDSTE UGE VÆRET RIMELIGT GODT MED BÅDE SILD OG TORSK I STØRRELSER OP TIL GODT 5 KILO. DAGE MED 5-10-15 TORSK TIL DE BEDST FANGENDE. FISKEMETODE MED 100-200 GRAMS PIRKE PLUS FORFANG / TORSKETROLDE / MAKRELFORFANG / SILDEFORFANG HAR VÆRET GODT.

                                  HUSK FISKETEGNET  OG GOD PÅSKE...

 

kom nu ud mens de er der
 
Kommentare 
Kollega rapport  Man, 2016-03-14

                        SOM OVERSKRIFTEN FORTÆLLER ER DER STADIG SILD OG TORSK I ØRESUND. HVORLÆNGE SILDEN BLIVER, VED VI IKKE. MEN SKAL DER FANGES NOGEN AF DEM TIL PÅSKE OG PINSE FROKOSTEN, SKAL DET VÆRE NU. I GÅR HAVDE DE BEDSTE PÅ HAVSTRYGEREN CA. 100 AF SLAGSEN MED HJEM PÅ EN EFTERMIDDAGSTUR. OGSÅ TORSKENE ER DER. 45 STK PÅ FORMIDDAGSTUREN OG CA 60 IGÅR EFTERMIDDAG, BLEV DET TIL. ARRESØ OG HANNE BERIT MELDER OSSE OM GODT FISKERI.  HER HAR VI KIM MED 2 FRISKE FINE TORSK UD AF DE 8 HAN FANGEDE FORLEDEN. TORSKENE FANGES BÅDE PÅ BUNDEN OG MELLEM SILDENE, PRÆCIS SOM I EFTERÅRET, MED SMÅ PIRKE 75-150 GRAM OG SILDE-ELLER MAKRELFORFANG. (DER FISKES I ALLE VANDLAG OG DER LYTTES EFTER HVAD SKIPPER FORTÆLLER OVER HØJTALEREN.

                         KNÆK OG BRÆK TIL ALLE / HUSK FISKETEGNET OG DET LETTE GREJ.

 

gode dage på sundet

 Torsk i Øresund.  Mange gode dage med torsk i massevis. Arresø og Havstrygeren har været på vandet i ugens løb. De fleste dage med godt fiskeri. Fra 0 til 15-18 torsk pr. mand. I størrelser fra 1 til 8 kilo. Der er også dage hvor der bliver blandet sildefiskeri ind i turen. 

          Havstrygeren havde i dag, tur med Damerne og gutterne fra Lyngby Tårbæk forsyningen. Vi startede dagen med en Times Sildefiskeri, med håb om torsk imellem sildene. Nogle stykker blev det til, men ikke det vi regnede med. Dagen i forvejen havde vi rimeligt torskefiskeri nede ved Hven. Så turen gik derned. Efter lidt søgen hid og did, lykkedes det efterhånden, at skyde os ind på hvor de var. Efter et par timer, havde vi første optælling af 48 torsk på dæk. Plus 6-7 fine 2 kilos sejer. Fiskeriet dør ud igen og vi prøver fiskepladser der ligger tættere på havnen. Sidste sted lykkes det så at få gang i fiskeriet igen. Resultat ca 80 torsk til 23 Damer og mænd. Her har vi så LONE, som tævede dem alle med turens største på 6,8 kg. Lone var stolt og glad over, selv at få fisken til at bide og så få kalorius op til overfladen, helt på egen hånd , hvor Skipper krogede fisken. Godt gået.

                         MASSER AF LEDIGE PLADSER HVER DAG / KNÆK OG BRÆK

                                              HUSK FISKETEGNET.....

 
 

 

fanastisk dag på sundet

          SUPER GODT FISKERI I DAG:

       IKKE ALLE DAGE KAN VÆRE LIGE GODE, FISKE OG VEJRMÆSSIGT. I DAG BLEV DOG EN UNDTAGELSE. HAVSTRYGEREN , ANTARES OG ARRESØ VAR PÅ VANDET IDAG. FISKERIET BLEV AFPRØVET I DEN NORDLIGE DEL AF ØRESUND. HER SKULLE DET VISE SIG AT DET BLEV ET PLETSKUD. 

        MANGE TORSK FANDT VEJ OP AF HAVET OG I KURVENE. EN ENKELT DELTAGER HAVDE PÅ HAVSTRYGEREN, FANGET 33 TORSK , MED DEN STØRSTE PÅ 7,7 KILO. DET HAVDE HAN ALDRIG PRØVET FØR. FLERE ANDRE, VAR OGSÅ UDE I PERSONLIGT BEDSTE FISKETURE, MED ADSKILLIGE TORSK I BALJERNE. GODT FISKERI PÅ ALLE 3 BÅDE, MED GLADE OG TILFREDSE KUNDER. DET ER JO HVAD VI GODT KAN LIDE.

        DER ER STADIG MANGE LEDIGE PLADSER ALLE DAGE, OG MULIGHEDEN FOR GODE FISKEDAGE, ER BESTEMT TILSTEDE, DEN KOMMENDE TID.

                             KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET OG FISKELYKKEN...

 
det kører bare..
 
Kommentare 
Kollega rapport  Tir, 2016-02-16

        MANDAG BLEV IKKE DEN BEDSTE FISKEDAG. LIDT TORSK HER OG DER, BLEV DET TIL PÅ ARRESØ. HELT ANDERLEDES BLEV FISKERIET SÅ I DAG. HAVBLIK OG CA 60 FRISKE LYSTFISKERE PÅ HAVSTRYGEREN OG ANTARES. VI STARTER UD MED NOGEN SØGEN EFTER HVOR FISKENE KAN VÆRE I DAG. VI ENDER EFTER ET PAR TIMER, NEDE VED HVEN (Ø I ØRESUND). EKKOLODDET VISER SILD  I GODE OG RIGELIGE MÆNGDER. HURTIGT VISER DET SIG, AT DER OSSE ER TORSK, MELLEM SILDENE. DET GÅR SLAG I SLAG OG EFTER  ET PAR TIMER  HAR VI PÅ HAVSTRYGEREN, FANGET 55 TORSK TIL 30 FISKENDE. EN GOD START OG STADIG GOD TID TIL AT FANGE FLERE.  RESULTATET ENDER I GODT OVER 100 TORSK. SAMME RESULTAT PÅ ANTARES. TUREN GÅR HJEM OG DER BLIVER RENSET OG PAKKET NED EFTER ALLE KUNSTENS REGLER.

       FISKEMETODEN VAR SOM, NÅR VI FISKER EFTER TORSK MELLEM SILDENE. PIRKE OG BLINK I STØRRELSER FRA 50 - 200 GRAM OG SÅ FORFANG I NÆSTEN ALLE AFSKYGNINGER. SILDE-MAKREL- SMÅ TORSKEFORFANG OG TORSKEFLUER. FISKERIET FOREGÅR I ALLE DYBDER HVOR SILDENE BEFINDER SIG.

     HUSK VI HAR RABATUGE FOR BØRNENE. HALV PRIS I FØLGE MED VOKSNE. TILBUDDET GÆLDER ONSDAG - TORSDAG - FREDAG.. RING OG HØR NÆRMERE.

                                   KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET OG DET LETTE SILDEFISKEGREJ.....