Titel
masser af fisk

 

Fangst Kommentare
Kollega rapport Fre, 2015-08-21

                               SUPERFISKERI PÅ SUNDET.

        SILDEN HAR INDTAGET ØRESUND OG TORSKEN FØLGER TROP. SUPERGODT FISKERI FOR TIDEN. TORSKEN ER PÅ JAGT MELLEM SILDEN OG DER ER DAGE HVOR DET ER HELT VILDT MED TORSK OP TIL 7-8 KILO. NÅR DET RAMMER ER 2-3 TORSK AD GANGEN IKKE UMULIGT. 

         MASSER AF LEDIGE PLADSER ALLE DAGE. PIRKE OG KASTEGREJ OG MINIMUM 0,50 LINER+ FORFANG ER AT FORETRÆKKE.

                              KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET.

 

nyhedsbrev midt aug.2015

 

Fangst Kommentare
Kollega rapport Søn, 2015-08-09

          Torsk, sild, makrel og sej. Dage med super godt fiskeri, med fisk til alle. Øresund viser sig fra den bedste side, for tiden. Hanne Berit fra rungsted, melder om super fiskeri, sydfor hven, med mange torsk mellem sildene op tll 6 kilo. 

         Silden er også kommet til området ved kobberværket. Her slår Havstrygeren og Arresø sine folder. Fiskeri af sild, torsk, sej og makrel, er dagens meny, og fiskeriet bliver bare bedre, dag for dag. 

         Sensommeren er tiden, hvor Øresundsfiskeriet viser sig fra den bedste side. ALLE kan deltage. Fiskemetode : Let pirke / kastegrej med silde/makrelforfang og pirke fra 50-200 gram. Fiskeriet foregår i alle vandlag. Der Lyttes meget til Skippers meldinger om hvor fisken befinder sig. Så mangler vi bare, atDU ringer og bestiller plads til dette  gode fiskeri. Ledige pladser alle dage....Husk også at have dit fisketegn i orden. Kontrol kan forekomme.

                      KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET OG SOMMERHUMØRET.

 

nyhedsbrev midt aug.2015

 

 
Kommentare
Kollega rapport Søn, 2015-08-09

          Torsk, sild, makrel og sej. Dage med super godt fiskeri, med fisk til alle. Øresund viser sig fra den bedste side, for tiden. Hanne Berit fra rungsted, melder om super fiskeri, sydfor hven, med mange torsk mellem sildene op tll 6 kilo. 

         Silden er også kommet til området ved kobberværket. Her slår Havstrygeren og Arresø sine folder. Fiskeri af sild, torsk, sej og makrel, er dagens meny, og fiskeriet bliver bare bedre, dag for dag. 

         Sensommeren er tiden, hvor Øresundsfiskeriet viser sig fra den bedste side. ALLE kan deltage. Fiskemetode : Let pirke / kastegrej med silde/makrelforfang og pirke fra 50-200 gram. Fiskeriet foregår i alle vandlag. Der Lyttes meget til Skippers meldinger om hvor fisken befinder sig. Så mangler vi bare, atDU ringer og bestiller plads til dette  gode fiskeri. Ledige pladser alle dage....Husk også at have dit fisketegn i orden. Kontrol kan forekomme.

                      KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET OG SOMMERHUMØRET.

 

nyhedsbrev 2015

 

            NU SKAL DET VÆRE:  AUGUST MED FISKERI AF TORSK, MAKREL, FLADFISK OG PÅ ET TIDSPUNKT OGSÅ BEGYNDENDE FOREKOMSTER AF SILD...

          De næste måneder, hører til Øresunds bedste fiskemåneder og der er rift om pladserne. Der skal bestilles pladser i god tid, specielt i weekenderne, allerede fra nu af. Fiskeriet er, når det kører, noget af det bedste der kan opleves. Husk at tage alle typer grej med, med lad kæmpepirkene over 300 gram blive hjemme. Makrelforfang med perler og glimmer er altid et hit, plus pirke og kastegrej fra 50-200 gram.

        De seneste ture har været med ok fiskeri. Havstrygeren havde i går Hvidovre Sport på besøg med 34 deltagere og ca. 200 fladfisk med hjem på en 4 timers tur. Største fladfisk en rødspætte på knap kiloet.  Arresø Med en flot dag i dag, med fangst af mange torsk og en hel del makrel. Nogle af dem fisket med med prop og sildestrimler.

                      knæk og bræk / husk fisketegnet / Bestil plads i god tid..

nyhedsbrev august 2015

 

Dato: 

 Tir, 2015-07-28

            NU SKAL DET VÆRE:  AUGUST MED FISKERI AF TORSK, MAKREL, FLADFISK OG PÅ ET TIDSPUNKT OGSÅ BEGYNDENDE FOREKOMSTER AF SILD...

          De næste måneder, hører til Øresunds bedste fiskemåneder og der er rift om pladserne. Der skal bestilles pladser i god tid, specielt i weekenderne, allerede fra nu af. Fiskeriet er, når det kører, noget af det bedste der kan opleves. Husk at tage alle typer grej med, med lad kæmpepirkene over 300 gram blive hjemme. Makrelforfang med perler og glimmer er altid et hit, plus pirke og kastegrej fra 50-200 gram.

        De seneste ture har været med ok fiskeri. Havstrygeren havde i går Hvidovre Sport på besøg med 34 deltagere og ca. 200 fladfisk med hjem på en 4 timers tur. Største fladfisk en rødspætte på knap kiloet.  Arresø Med en flot dag i dag, med fangst af mange torsk og en hel del makrel. Nogle af dem fisket med med prop og sildestrimler.

                      knæk og bræk / husk fisketegnet / Bestil plads i god tid...

        

 

 

NYHEDSBREV JULI 2015

 

Tor, 2015-07-02

                    Juli ! sommer og sol ! Torske og Fladfisketure. Skulle heldet være med os og vi kan fange en masse fisk, derude på Sundet. Så husk en køletaske med frosne vandflasker/køleelementer. Fisken bliver hurtigt kedelig og ødelagt hvis den ligger for længe i sol og varme. Husk også at SOLEN der ude på vandet, brænder hårdt på huden. Tag forholdsregler på din næste fisketur. Tag også gerne forskellige typer madding med. Orm , sild , rejer og diverse GULP. Fisk spiser gerne naturlig agn. Torsk spiser alt, bare de kan gabe over det...

          De fleste ture på det sidste har givet, fra 2 til 10 torsk pr. mand. Fladfisketurene har givet et snit på næsten 10 stk pr.mand. Nogle fanger jo altid mange og andre er ikke så skrappe/heldige nok. Grejvalget og fiskemetode er alt afgørende. Spørg gerne for gode råd.

         Havstrygeren var på fladfisketur med Hvidovre Sport i mandags, med et resultat af 250-300 fladfisk til 22 deltagere. Største 850 gram.

                               knæk og bræk / husk fisketegnet / Køletaske.....

 
Havstrygeren Tir, 2015-06-23  

 

godt fiskeri

 

Ons, 2015-06-17

          Godt fiskeri af torsk og enkelte sej for tiden og masser af ledige pladser. Også fladfisketurene, giver godt, mange små der skal sorteres fra, men når resultatet gøres op, har de fleste alligevel en god portion flade, med hjem.

         Mandag havde Havstrygeren en af disse fladfisketure, med Hvidovre Sport. Rødspætter op til 800 gram, og de bedst fangende, havde vel omkring 25 flade. Isinger, skrubber og rødspætter er arterne, vi fanger flest af, men ind imellem, dukker der osse en enkelt pighvar eller slethvar op. Alle kan være med og gode fisketips gives gerne, både til forfangs valg og teknik omkring fiskeriet. 

            KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET / PIRKE OG KASTEGREJ

 

nyhedsbrev juni 2015

 

              Juni  byder på fladfisk, torsk og begyndende fangster af makrel...

  De første makrel er fanget på flere både, sidst i Maj og her først i Juni. Det kunne tyde på at sæsonnen starter tidligt. De senere år er der kommet mange flere Makrel i Øresund. Makrellen er en fisk, der er gang i hele tiden. Den skal derfor fiskes meget aktivt med små blink/pirke  og ophængere. 

  Fladfisken er en hyppigt fanget fisk, her i sommer og hele efteråret. Den ligger bare på bunden og venter på en lækker børsteorm / reje / sildestrimmel eller anden lille delikatesse der slæbes henover bunden. Ture med fangster af 10-35 flade til de bedste er ikke umuligt. Vi prøver om muligt at arrangere så mange fladfisketure som muligt. så ring og hør nærmere. Både dag og aftenture. Start en tur med 8 deltagere, så prøver vi om vi kan samle flere sammen til dagen/aftenen....

 Torsken er jo ikke den sjældneste fisk i Øresund og kan fanges hele Året, i varierede mængder og størrelser. Lige for tiden optræder den i størrelser fra 1-3 kilo og nogle dage er der rigtig mange.

                             KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET OG SOMMERHUMØRET...

fladfisk

 

              Havstrygeren arrangerer fladfisketur på Onsdag d. 3 juni fra 1700-2100.. Der er foreløbig god plads. Husk at tage den lette fladfiskestang med og gerne fladfiskeforfang med perler og andet tingel-tangel på, der kan lokke de flade til hug. (kan købes ombord). Vi bestiller og får bragt en bakke med 20 børsteorm pr. deltager. Hvis man mener det ikke rækker, medbringer man selv resten. Pris for turen med orm er 280 kr pr. person..

            Fladfiskeriet er i øjeblikket ganske godt og dage med 10-25 flade til de bedst fangende er ikke umuligt. Vejret skal selvfølgelig være med os, og med moderate strømforhold. Størrelser op til knap kiloet.

           HUSK . NÅR DER FISKES FLADFISK ER DET UDELUKKENDE MED FLADFISKEFORFANG, ORM, REJER , SILDESTRIMLER OG ANDET EGNET AGN SOM BUNDFISKERI. STORE PIRKE OG GUMMIDYR SKRÆMMER FLADFISKENE VÆK OG FISKERIET GÅR I STÅ. (ingen pirkefiskeri).

                 Mindstemål for fladfisk er: Rødspætte 25 cm, Skrubbe 23 cm, Ising 25 cm, Pighvar 30 cm, og Slethvar 30 cm.

                              KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET.... Vel mødt....

slut maj 2015

 

Man, 2015-05-18

 

               Rimeligt godt fiskeri af torsk for tiden. Dage med 10-12 torsk til de bedste. Enkelte sej over 2 kg. og ganske få hornfisk er der også. Starten af maj har været noget skiftende, fangstmæssigt. Fiskeri af hornfisk er glippet i år. Kun på få ture, har Hornfisken været til at fange.

              Til gengæld er fladfiskeriet næsten i top. Arresø og Havstrygeren har været på aftentur i dag med sammenlagt 44 deltagere og et samlet resultat af over 500 brugbare fladfisk i størrelser op til knap kiloet. Rigtig godt fiskeri, på kun 4 timer. Vi vil godt arrangere flere fladfisketure. ring og hør nærmere om vi kan samle hold til flere fladfisketure. Med det gode fiskeri er det synd ikke at prøve det, når de nu er der.

                       KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET.......